Vill du ge dig själv, din familj och dina kompisar rätt förutsättningar om det som inte får hända sker? Det kan vara att det oförutsedda sker på en skogs- eller vandringstur. Men det kan också vara att samhället vi är vana att leva i ställs inför nya utmaningar som du inte rår över själv. Prövningar som riskerar att tvinga dig in i situationer där du inte kan förvänta dig att du har någon annan vid din sida som löser situationen åt dig. Situationer där du måste ta ansvar för ditt eget öde. 


RangerSolutions överlevnadskurser har sitt ursprung från jägarförbands uppträdande bakom fiendens linjer. Sammanhang och omständigheter där utbildning i överlevnad i olika miljöer, flykt undan potentiella hot samt uthållighet i krissituationer är skillnaden mellan liv och död.


Vi har även föreläsningar i krisberedskap för privata grupper, myndigheter och företag. Beroende på typ av organisation kan vi anpassa innehållet så att det blir relevant baserat på åhörarna och vilka typer av utmaningar och hot ni ser framför er. Vi genomför föreläsningar inom krisberedskap, överlevnad och resesäkerhet. 


Vi har många olika kurser och förhoppningsvis passar någon av dem din ambition och din målsättning. I menyn högst upp kan du navigera dig fram på vår webb eller så använder du knappen nedanför för att direkt komma till sidan med våra olika kurser.