BEREDSKAPSUTBILDNINGAR

UTBILDNING KRISBEREDSKAP

Vi går igenom och utbildar er organisation inom krisberedskap. Ofta handlar det om att vi utbildar er ledningsgrupp i hur en stabsorganisation fungerar optimalt vid skarpa krissituationer. Då börjar vi med grunder inom stabstjänsten och avslutar med en scenariobaserad ledningsövning. Men det kan också vara t.ex. en bostadsrättsförening som vill förbereda sina medlemmar för ström- eller vattenavbrott om olyckan är framme. Beroende på typ av organisation kan vi anpassa innehållet så att det blir relevant baserat på åhörarna och vilka typer av utmaningar och hot ni ser framför er. Vi genomför föreläsningar inom krisberedskap innefattande krisledning, krisstöd och förberedelser inför en eventuell kris.

Vi har stor erfarenhet att utbilda myndigheter och organisationer inför kris och katastrof. Utbildningen genomförs i era ordinarie lokaler eller på plats ni själva väljer.

 

Pris beroende på kursens utformning, tidsåtgång och plats.

UTBILDNING RESESÄKERHET

Utbildningen vänder sig främst till privata företag eller offentliga myndigheter där medarbetare reser utomlands i tjänsten. Kursen anpassas till deltagare och erfarenheter samt att vi även kan anpassa kursen för specifika resmål och utgå från er resepolicy om så önskas.  Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas kunskaper och förståelse för potentiella hot och att således att minska risker. Detta oavsett om det gäller bränder, trafikolyckor, politisk instabilitet, naturkatastrofer, gisslansituationer eller terrordåd.

Pris beroende på kursens utformning, tidsåtgång och plats.