OM RANGER SOLUTIONS

RangerSolutions överlevnadsutbildningar har sitt ursprung från jägarförbands uppträdande bakom fiendens linjer. Våra instruktörer är officerare inom Svenska Försvarsmakten och har en bakgrund från olika svenska jägarförband. Utöver de högsta svenska utbildningarna så har de också genomfört internationella utbildningar i samarbete med andra utländska specialistförband och försvarsmakter. De flesta av dem har även erfarenheter från utlandstjänstgöring i extrema förhållanden. 

Våra överlevnadskurser i fält fokuserar inte på att lära sig alla tänkbara ätbara växter som finns eller hur ekologin i vår svenska fauna och flora fungerar. I våra kurser fokuserar vi på att du ska kunna ta dig ur en akut överlevnadssituation som gör de flesta handlingsförlamade. I våra kurser fokuserar vi på överlevnad på riktigt. 

Instruktörerna har stor praktisk erfarenhet av att utbilda i överlevnad i olika typer av situationer och miljöer. Vi har också stor erfarenhet att utbilda myndigheter och organisationer inför kris, katastrof och krig.  

Våra beredskapsutbildningar genomförs med instruktörer som har jobbat med trygghet- och säkerhetsfrågor i närmare 15 år. Vi har utbildat myndigheter, kommunala verksamheter, privata aktörer och är experter på att genomföra krisutbildningar samt att genomföra trovärdiga övningar skräddarsydda för målgruppen

Vår bas är i Västergötland, Småland och Stockholm men vi genomför utbildningar runt om i Sverige. 

RangerSolutions vänder sig till både privatpersoner, organisationer och företag.

Företaget är godkänt för F-skatt.