ÖVERLEVNADSKURSER

Vi håller normalt inga öppna kurser där det inte behöver vara en hel grupp som tillsammans anmäler sig. Men det händer att vi ibland kör öppna kurser och i dessa fall är det specificerat under respektive kurs när det kommer att genomföras. Men för de som är åtta personer eller fler brukar vi alltid hitta datum som passar. Det går i och för sig att vara färre men då blir det istället dyrare än specificerade priser nedan. Desto tidigare anmälan det större chans att datumet är ledigt för en kurs.

ÖVERLEVNADSKURS BARMARK

Vi går igenom psykologiska faktorer och människans reaktioner i överlevnadssituationer, hur du bibehåller en hög prestationsförmåga under bristsituationer, hur man gör upp eld med olika redskap och verktyg, vattenrening, föda, skydd mot naturens element, alternativa navigationssätt vi avsaknad av karta och kompass samt olika sätt att tillkalla hjälp genom nödsignaler.

Vid tre-dagars-kursen går vi även igenom grundläggande sjukvårdstjänst samt grunder i fiske, jakt och slakt. 

Utbildningen är upplevelsebaserad och börjar med teori och övergår sedan till en blandning av teori och praktiska moment samt egen tillämpning.

Ingen mat ingår utan det enda som bjuds är det som naturen erbjuder. De kläder som du anländer i är också de kläder som du har på dig under hela kurstillfället. Inga förkunskaper krävs men du måste ha en mental inställning på att vara utomhus hela kursen oavsett väder samt på ett inslag av hunger. Vi kommer att röra oss genom kuperad terräng så normal kondition krävs.

 

Pris två-dagars-kursen:   1.900:- / person (vid minst 8 anmälda)

Pris tre-dagars-kursen:   2.900:- / person (vid minst 8 anmälda)

Överlevnadskursen genomförs som standard i Karlsborgs- eller Jönköpingsregionen, men kan efter överenskommelse genomföras var som helst i Sverige.

ÖVERLEVNADSKURS VINTER

För att genomföra överlevnadskursen Vinter är det bra om du har genomfört överlevnadskursen Barmark eller har motsvarande utbildning eller erfarenhet. Det är absolut inte nödvändigt men Vinter innefattar det krävande elementet kyla och troligtvis snö, vilket ställer högre krav på kursdeltagaren. 

Överlevnadskurs Vinter är en fördjupning av överlevnadskurs Barmark, men med inriktning på vinterförhållanden. Kyla och snö tvingar dig ofta under vintern till ett annat uppträdande än det du är van vid under sommaren. Vi genomför isvaksbad och utbildar i kylfaktorer.

Ingen mat ingår utan det enda som bjuds är det som naturen erbjuder, vilket inte bara är färre alternativ jämfört sommartid utan det är också mer näringsfattigt. De kläder som du anländer i är också de kläder som du har på dig under hela kurstillfället. Förkunskaper är önskvärt i form av grundläggande överlevnadsträning men du måste ha en stark mental inställning på att vara utomhus hela kursen trots minusgrader och hunger. Vi kommer att röra oss genom kuperad terräng i vintermiljö så bra kondition krävs.

 

Pris två-dagars-kursen:   1.900:- / person (vid minst 8 anmälda)

Pris tre-dagars-kursen:   2.900:- / person (vid minst 8 anmälda)

Överlevnadskursen genomförs som standard i Karlsborgs- eller Jönköpingsregionen, men kan efter överenskommelse genomföras var som helst i Sverige.

ÖVERLEVNADSKURS KUST

Överlevnadskursen Kust presenterar andra utmaningar jämfört överlevnadskurserna i skogsmiljö (Barmark och Vinter). En ständig vind, risk för snabbt växlande väder och ett kargt klimat ställer nya och tuffa krav på deltagaren där en av de största utmaningarna är avsaknad av naturlig tillgång på sötvatten.

I kursen ingår moment motsvarande överlevnadskursen Barmark men som är anpassade för en kustmiljö och ett scenario att du till exempel blir strandsatt efter en olycka på sjön.

Ingen mat ingår utan det enda som bjuds är det som naturen erbjuder. De kläder som du anländer i är också de kläder som du har på dig under hela kurstillfället. Inga förkunskaper krävs men du måste ha en mental inställning på att vara utomhus hela kursen oavsett väder samt på ett inslag av hunger. Vi kommer inte att röra oss några längre sträckor men normal kondition krävs.

 

Pris två-dagars-kursen:   2.200:- / person (vid minst 8 anmälda)

Pris tre-dagars-kursen:   3.200:- / person (vid minst 8 anmälda)

Överlevnadskursen genomförs som standard vid Orust-kusten norr om Göteborg, men kan efter överenskommelse genomföras vid vilken kust som helst i Sverige.

ÖVERLEVNADSKURS FJÄLL

Den här överlevnadskursen vänder sig till de som vill genomföra något som få människor får möjlighet att uppleva. På överlevnadskursen Fjäll så finns alla de moment som ingår i överlevnadskursen Barmark, men med tillägget extremt vinterväder utan tillgång till skog och de möjligheter som kommer med det. Den här kursen är för de som verkligen vill få en fantastisk naturupplevelse i kombination av att lära sig överlevnad i fjällmiljö. Fjällmiljön ställer dig inför nya utmaningar så som hårt väder, laviner samt att tvingas övernatta ute i snön utan övrigt skydd.

Alla moment från överlevnadskursen Barmark och som går att applicera i Fjällmiljö ingår i kursen. Men i kursen ingår även moment som skidor, snöbivack, firning, klättring och sökning.

Vi kommer att röra oss längre sträckor i fjällmiljö så bra kondition krävs.


Pris för fyra-dagars-kursen:   6.900:- / person (vid minst 8 anmälda)

Överlevnadskursen genomförs i området kring Tänndalen i Härjedalens kommun. Du anländer kväll dag 1 och sover första natten inomhus. Sedan följer fyra dagar och tre nätter ute i fält. Innan hemfärd avslutas kursen med en natt inomhus.


ÖVERLEVNADSKURS URBAN

Idag i Sverige så lever vi i en miljö med alla skyddsnät och bekvämligheter i vår vardag. Men vad händer om elen bryts eller att det inte kommer något vatten ur kranen? Hur agerar du om internet eller mobilnätet inte fungerar i en sådan situation?

Vårt samhälle drabbas redan idag av kriser regelbundet som myndigheterna relativt snabbt kan hantera, men hur ska du agera den dag det myndigheterna inte löser det åt dig? Det kan handla om extremt väder, cyberattacker, smitta eller olyckor som påverkar samhället i stort. Om du tänker efter så kan du nog själv sätta namn på alla de scenarier baserat på saker som faktiskt skett i närtid. Ta dessa scenarier ett steg till så är du i en situation som kommer att sätta dina överlevnadskunskaper på prov.

I kursen ingår moment och utbildning kring hur du undviker att hamna i en extrem överlevnadssituation men också hur du skall tänka och agera om du tvingas in i en sådan situation. Vi går igenom hur de flesta reagerar i en akut krissituation i stadsmiljö och baserat på det hur du egentligen ska agera. Scenariot är att du inte får lämna stadsmiljön men är utan tryggt boende och mat. Stora delar av kursen går ut på att hålla låg profil och således själv välja när du vill bli hittad. 

 

Pris två-dagars-kursen:   1.900:- / person (vid minst 8 anmälda)

Överlevnadskursen genomförs som standard i Jönköping, men kan efter överenskommelse genomföras var som helst i Sverige.

ÖVERLEVNADSKURS GRUND (JUNIOR)

Överlevnadsutbildningen Grundkurs Överlevnad (Junior) är för barn 10-15 år. Kursen handlar utöver att lära sig grunder i överlevnad även om att ge ditt barn perspektiv på tillvaron. De kommer efter kursen att ha fått en stärkt självkänsla och lärt sig att lita på sig själv.

Vi går igenom grundtekniker i att göra upp eld, hantera en kniv, hur man bygger ett vindskydd eller förstärker en gran för att sova under, samt hur man skapar nödsignaler eller tydliga tecken i naturen för att bli hittad. Självklart lämnar vi mobilen hemma.

De kommer efter kursen uppskatta allt som de tar för givet i sin vardag på ett helt annat sätt än innan kursen och omvänt kommer de uppskatta allt det fantastiska som naturen har att erbjuda. De kommer naturligtvis få kunskaper inom överlevnad som de alltid kommer att ha med sig i livet. 

Ingen mat ingår utan det som bjuds är det som naturen erbjuder (självklart har vi lite energi redo för att hålla humör och orken uppe). De kläder som de anländer i är också de kläder som de har på sig under hela kurstillfället. Inga förkunskaper krävs men de måste vara mentalt redo på att vara utomhus i ett dygn. Vi kommer att befinna oss i ett begränsat område och bara röra oss korta sträckor men normal kondition krävs.

 

Pris ett dygn:                       1.500:- / person (vid minst 8 anmälda)

Obligatoriskt med underskrift från målsman.

Överlevnadskursen genomförs som standard i Karlsborgs- eller Jönköpingsregionen, men kan efter överenskommelse genomföras var som helst i Sverige.

ÖVERLEVNADSKURS FLYKT

Grundkurs Flykt är speciellt framtagen från tidigare jägarförbands uppträdande bakom fiendens linjer. Om du blir tillfångatagen ska du med alla till buds stående medel ta dig tillbaka till dina egna kamrater eller förband. Detta innebär förflyttning nattetid, dolt uppträdande dagtid samt anpassning av eld och olika former av bivacker eller gömställen för att inte avslöja din position. 

Den kurs som vi erbjuder är anpassad till en situation i dagens samhälle, där du behöver ta dig ut från t.ex. en kaosartad stad i sönderfall till en plats där du kan skydda dig själv och din familj. Kursen genomförs praktiskt men med avbrott för gemensamma teoretiska diskussioner kopplat till olika situationer som uppstår under flykten. 

Ingen mat ingår utan det enda som bjuds är det som naturen erbjuder eller det vi "hittar". De kläder som du anländer i är också de kläder som du har på dig under hela kurstillfället. Inga förkunskaper krävs men du måste ha en mental inställning på att vara utomhus hela kursen oavsett väder samt på ett inslag av hunger och sömnbrist. Vi kommer att röra oss längre sträckor så bra kondition är nödvändigt.

 

Pris två-dagars-kursen:   3.900:- / person (vid minst 8 anmälda)

Flyktskursen genomförs som standard i Jönköpingsregionen, men kan efter överenskommelse genomföras var som helst i Sverige.


ÖVERLEVNADSKURS AVANCERAD FLYKT

Avancerad kurs Flykt är en påbyggnad på Grundkurs Flykt. Du behöver således ha genomfört Grundkurs Flykt innan du är redo att genomföra den avancerade kursen.

Kursen riktar sig till de som vill pröva sina kunskaper och färdigheter i uppdragsform utan direkt inblandning av instruktörer. Kursen börjar med en kortare teoridel där vi repeterar Grundkurs Flykt och går igenom grunder i sjukvård, dold förflyttning, eld och olika övernattningsplatser eller gömställen. Kursen är krävande både fysiskt och psykiskt.

 

Pris tre-dagars-kursen:   5.900:- / person (vid minst 8 anmälda)

Avancerad flyktkurs genomförs som standard i Jönköpingsregionen, men kan efter överenskommelse genomföras var som helst i Sverige.