FÖRBEREDELSER

För att det här ska bli en sådan rolig och intressant upplevelse som bara möjligt finns det några grundläggande förberedelser och insikter som alla behöver vara införstådda med inför våra överlevnadsutbildningar.

Det är viktigt att du kommer i god tid till uppsamlingsplatsen före kursstart så planera din resväg väl.

Vid kursstart ska du ha de kläder som du sedan kommer att använda under kursen. Det som du har där och då är det som du sedan ska klara dig med på överlevnadskursen. Du kommer dock att erhålla en lista med krav och tips på kläder via mail före kursstart, men rent generellt gäller kläder efter årstid och typ av kurs. Det inbegriper i stort oömma ytterkläder (exempelvis vandringskläder), regnkläder, huvudbonad, handskar, varma kläder som andas bra under skalskyddet, stövlar/vattentäta kängor och extra strumpor. Överlevnadskurser Vinter, Fjäll och Flykt (om den genomförs vintertid) kräver naturligtvis högre krav på kläderna.

Väderförhållandena påverkar alla kurser och därmed också vilka moment vi lägger störst fokus på. Men det är så det är med överlevnad – du vet aldrig vad som väntar dig och du måste prioritera och lösa situationerna som gör att du har störst chans att överleva. 

Oavsett kurs och veckodagar är målet att alltid sluta tidig eftermiddag sista dagen för att ge möjlighet till sömn innan hemfärd. 

Alla kurser är förutom Grundkurs Överlevnad (Junior) för deltagare som är 18 år eller äldre. För yngre deltagare kontaktar målsman oss för en dialog. Vid Grundkurs Överlevnad (Junior) är det obligatoriskt med underskrifter från målsman. 

Inga mobiltelefoner är tillåtna under kurserna.

Alla måste ha en giltig hem- eller olycksfallsförsäkring. Medverkan sker på egen risk.